ACTIVITIES

กิจกรรม/ฝ่ายขาย

 

ปีที่ 10 มูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ ณ จ.สงขลา บริจาค 203 ทุนเป็นเงิน 619,000 บาท

26 มกราคม 2564 เวลา 02:28:17

ปีที่ 10 มูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ ณ จ.สงขลา 
จำนวนบริจาค 203 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น  619,000  บาท 

วันที่ 18 มกราคม 2564 นายสิทธิโชค ปิติเจริญกิจ รองประธานมูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ ผู้บริหารกลุ่มบริษัทชูเกียรติ ได้ขยายการบริจาคทุนการศึกษาและมอบเงินสนับสนุนกับหน่วยงานต่าง ๆต่อเนื่อง มาเป็นระยะเวลา 10 ปี  สำหรับ จังหวัดสงขลา (26 ปี จ.ปัตตานี)และขอบคุณชาวจังหวัดสงขลาที่ให้ความไว้วางใจธุรกิจของบริษัทในกลุ่มชูเกียรติมาโดยตลอด  เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด ทางมูลนิธิจึงให้ตัวแทนแต่ละ รร และหน่วยงานส่งตัวแทนรับมอบทุน

ดูหัวข้ออื่น...