ACTIVITIES

กิจกรรม/ฝ่ายขาย

 

ภาพบรรยากาศงานเปิดตัว All New Mazda 3 ณ โชว์รูม มาสด้า ชูเกียรติยนต์ หาดใหญ่ สาขาสำนักงานใหญ่

28 กันยายน 2562 เวลา 07:45:17

ภาพบรรยากาศงานเปิดตัว All New Mazda 3
ณ โชว์รูม มาสด้า ชูเกียรติยนต์ หาดใหญ่ สาขาสำนักงานใหญ่

เปิดตัว All New Mazda3 
>>> A NEW ERA BEGINS <<<
เมื่อวันที่ 21 ก.ย. นี้ ที่โชว์รูม #มาสด้าชูเกียรติยนต์หาดใหญ่ ทั้ง 3 สาขา

ดูหัวข้ออื่น...