ACTIVITIES

กิจกรรม/ฝ่ายขาย

 

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงาน

08 สิงหาคม 2562 เวลา 01:47:54

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงาน 
--------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 บริษัท มาสด้าชูเกียรติหาดใหญ่ ได้มีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562 โดยโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ ให้กับพนักงานของบริษัทฯ เพื่อดูแลพนักงานให้มีสุขภาพดี และเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีต่อไป

ดูหัวข้ออื่น...