SERVICE

ศูนย์บริการ

 

สงกรานต์นี้ นำรถเข้าเช็คสภาพก่อนเดินทางไกล

25 มีนาคม 2562 เวลา 14:05:58

สงกรานต์นี้  นำรถเข้าเช็คสภาพก่อนเดินทางไกล 
ตรวจเช็คฟรี...35 รายการ 

เช็คความพร้อม เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยทุกการเดินทาง
.
ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2562
(13 - 16 เม.ย. 62 บริษัทหยุดทำการ)
ที่ ศูนย์บริการมาตรฐาน มาสด้าชูเกียรติยนต์ ทุกสาขา
------------------------------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
- สนญ. 074 262 222 ต่อ 125
- สาขา 30 เมตร 074 464 300 ต่อ 14
- สาขา สงขลา 074 447 500 ต่อ 201

ดูหัวข้ออื่น...