SERVICE

ศูนย์บริการ

 

มาสด้า ชูเกียรติยนต์หาดใหญ่ "ซ่อมสี ไม่มีเงื่อนไข"

12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:00:50

ที่...ศูนย์เคาะพ่นสีมาตรฐาน
มาสด้า ชูเกียรติยนต์หาดใหญ่ "ซ่อมสี ไม่มีเงื่อนไข" 
โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสากล จากมาสด้า(ประเทศไทย) 
.
✅เครื่องมืออุปกรณ์การซ่อมที่ได้มาตรฐาน และมีความแม่นยำในการตรวจสอบความเสียหาย 
.
✅สีสูตรน้ำ จากเยอรมนี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
#ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์มาสด้า
#มาสด้าชูเกียรติยนต์หาดใหญ่
.
โทร 063-0815533
074-807762

ดูหัวข้ออื่น...