ACTIVITIES

กิจกรรม/ฝ่ายขาย

 

บจก.ชูเกียรติยนต์หาดใหญ่-รูปตรวจสุขภาพประจำปี 60

10 สิงหาคม 2560 เวลา 08:58:12
9 ส.ค.60 // ผู้บริหารกลุ่มบริษัท ชูเกียรติหาดใหญ่ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ได้มีสุขภาพที่แข็งแรง และปฏิบัติงานกันได้อย่างเต็มที่ต่อไป
ดูหัวข้ออื่น...