ACTIVITIES

กิจกรรม/ฝ่ายขาย

 

ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สวมชุดไทย-เสื้อผ้าลายดอก

21 มิถุนายน 2560 เวลา 21:50:16

         7 เมษายน 59 ชาวชูเกียรติหาดใหญ่ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สวมชุดไทย-เสื้อผ้าลายดอก สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารและผู้ใหญ่ในบริษัท เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพและเป็นสิริมงคลในเทศกาลสงกรานต์

ดูหัวข้ออื่น...