PR NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

มาสด้าชูเกียรติยนต์หาดใหญ่แจกรางวัลผู้โชคดีแคมเปญ10-10-10

19 มิถุนายน 2560 เวลา 21:35:47

บริษัท ชูเกียรติยนต์หาดใหญ่ จำกัด (มาสด้าหาดใหญ่) จับรางวัล แจก iphone 4 จากแคมเปญ 10-10-10 เพื่อ ฉลองครบรอบ 10 ปีของ ชูเกียรติยนต์ หาดใหญ่ โดยมีผู้โชคดี จาก รถมาสด้า 2  จำนวน 1 ท่าน คือ คุณพัสกร  ศรีษาพันธ์  (Mazda 2 R2/AT)  และ เจ้าของรถมาสด้า 3 อีก 1 ท่าน คือ คุณเขมรัฐ  สนิทมัจโร ( Mazda 3 1.6 ) โดยงานนี้ คุณยุวพร ผู้บริหารเป็นคนแจกรางวัลด้วยตนเอง

ดูหัวข้ออื่น...